สปอตแอพพริคอมเจไดเอาท์ บลูเบอร์รี่บัตเตอร์

เราจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบจัดการที่สรา้งความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพการบัญชีและเทคโนโลยีทีทันสมัย พร้อมกับพัฒนาคุณภาพงาน และทรัพยากรให้ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับสากล

บริการของเรา

Card image cap
บริการจดทะเบียนธุรกิจ
(Register)

เลือกรูปแบบการให้เหมาะสมกับลูกค้า โดยพิจารณาปัจจัยจำเป็นต่างๆ

Card image cap
บริการจัดทำบัญชีและภาษี
(Accounting & Tax Service)

บริการที่มากกว่าการจัดทำบัญชี ทำแบบแสดงรายการเสียภาษีและปิดงบการเงินให้ธุรกิจ

Card image cap
บริการพัฒนาระบบบัญชีและภาษี
(System Development)

เลือกรูปแบบการให้เหมาะสมกับลูกค้า โดยพิจารณาปัจจัยจำเป็นต่างๆ

สินค้าของเรา

โปรแกรมบัญชี

การออกแบบที่คำนุงการใช้งานเป็นหลัก โดยอาศัยรูปแบบของการทำงานจริงเช่นเมื่อเกิดการขายสินค้า โปรแกรมก็จะทำการจัดสต๊อกตั้งหนี้การขาย ไปจนถึงการปิดงบประมาณให้โดยอัติโนมัติปี

โปรแกรมขายหน้าร้าน

เป็นโปรแกรมสำหรับบริการจจุดขาย เหมาะสำหรับร้านค้า มินิมาร์ทซูปเปอร์มาเก็ต สามารถขายสินค้าโดยใช้บาร์โค้ดได้

โปรแกรมบัญชี

การออกแบบที่คำนุงการใช้งานเป็นหลัก โดยอาศัยรูปแบบของการทำงานจริงเช่นเมื่อเกิดการขายสินค้า โปรแกรมก็จะทำการจัดสต๊อกตั้งหนี้การขาย ไปจนถึงการปิดงบประมาณให้โดยอัติโนมัติปี

ลูกค้าของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความของเรา


ติดต่อเรา

362/21,29 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรติดต่อต่อ 053-306070 083-322-1222
Adisak_2000@seaandhill.co.th